Faaliyet Alanlarımız

Kat Mülkiyeti Hukuku

Avukatlarımız, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan her türlü hukuki ihtilafın çözümü için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Bu kapsamda büromuz başta Site aidat ve avanslarının tahsili ve takibi süreçlerinin yürütülmesi olmak üzere, Yönetici Atanması, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ve diğer her türlü hukuki ihtilafın çözümü için hizmet vermektedir.

Borçlar Hukuku

Büromuz tarafından Borçlar Hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafın çözülmesi için Müvekkillerimize hukuki destek verilmektedir. Bu kapsamda, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan haksız fiil, sözleşmeler, tazminat ve kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar gibi birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir.

İcra İflas Hukuku

Avukatlarımız, icra iflas mevzuatı kapsamında her türlü alacağın tahsili için icra ve iflas dairelerinde iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi konusunda deneyim sahibi olup hızlı ve güvenilir şekilde hizmet vermektedirler. Ayrıca icra ve iflas takiplerinin devamı süreci olan itirazın kaldırılması veya iptali, menfi tespit, istihkak ve diğer davaların açılması ve takibi konusunda da gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Tüketici Hukuku

Büromuz tarafından Tüketicinin korunmasına yönelik mevzuat kapsamında hem tüketicilerin hem de satıcı ve hizmet sağlayıcılarının gerekli duyduğu hukuki destek kendilerine sunulmaktadır. Bu kapsamda gerek tüketici mahkemelerinde gerek il ve ilçe hakem heyetlerinde temsil hizmeti verilmektedir.

Ceza Hukuku

Avukatlarımız, Ceza Hukuku alanında deneyim sahibi olup suç soruşturması ve kovuşturması süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Bu kapsamda büromuz; Türk Ceza Kanunu ve diğer ceza mevzuatı kapsamında yer alan ceza davaları, bankacılık suçları ve örgütlü suçlar başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemelerinin ve Asliye Ceza Mahkemelerinin görev kapsamına giren suçlarda, Savcılık Makamlarına yapılacak suç duyurusu, şikâyet ve ihbarlar ile devamı süreçlerinin yürütülmesi İstinaf ve Temyiz başvurularının yapılması ve takibi Anayasa Mahkemesi’ne ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurularda Hizmet vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz tarafından, Türk Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet yürüten Şirketlere her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık verilmektedir. Bu kapsamda, Şirketlerin kuruluş süreçlerinden başlayarak operasyonlarının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü hukuki sorunun çözümü noktasında kesintisiz destek sunulmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Avukatlarımız, bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Büromuz bu kapsamda, hem işçi hem de işveren vekilliğini yıllardır sürdürmekte olup zorunlu arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, işe iade ile işçilik alacaklarının tahsili ve tazminat davalarının takibine yönelik hizmet vermektedir. Bunun yanında Sosyal Güvenlik hukukundan kaynaklanan hizmet tespiti ve diğer ihtilaflarda da hizmet vermektedir.

Yabancılar Hukuku

Yoğun göç alan ülkelerden biri olarak, Yabancı uyruklu Müvekkillerimizin her türlü hukuki sorununun çözümü için hizmet verilmektedir. Bu kapsamda büromuz tarafından, Oturum izni, oturum izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Başta olmak üzere her türlü hukuki hizmet sunulmaktadır. Büromuz avukatları İngilizce bilmekte olup Arapça ve Farsça dillerinde ise tercümanlık hizmeti almaktadır.

KVKK

Avukatlarımız, bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Büromuz bu kapsamda, hem işçi hem de işveren vekilliğini yıllardır sürdürmekte olup zorunlu arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, işe iade ile işçilik alacaklarının tahsili ve tazminat davalarının takibine yönelik hizmet vermektedir. Bunun yanında Sosyal Güvenlik hukukundan kaynaklanan hizmet tespiti ve diğer ihtilaflarda da hizmet vermektedir.