BÜROMUZ

Büromuz alanında uzman avukat kadromuzca İstanbul’da kurulmuştur. Başta Kat Mülkiyeti, İcra Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku olmak üzere sair alanlarda hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, İstanbul Barosu’na kayıtlı olup, alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Avukatlarımız uzmanlık alanımızın gereği olarak, Apsiyon başta olmak üzere site yönetim programları ve ön muhasebenin işleyişine hakimdir.

Yabancı davalı ve borçlularla iletişim gereken hallerde Avukatlarımız İngilizce yazışma ve görüşmeleri doğrudan, Arapça ve Farsça yazışma ve görüşmeleri tercüman eşliğinde yürütmektedir.

Av. Efe Yasin AYDEMİR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Halen daha İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Kat Mülkiyeti Hukuku, Borçlar Hukuku, Yabancılar Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Apsiyon başta olmak üzere Site Yönetimlerinin kullandığı ön muhasebe programlarının kullanım ve işleyişine hakimdir.

Faaliyet Alanlarımız

 

Kat Mülkiyeti Hukuku

 

Borçlar Hukuku

 

İcra İflas Hukuku

 

Tüketici Hukuku

 

Ceza Hukuku

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 

Yabancılar Hukuku

 

KVKK